• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.

makan sahur

  1. Kepala Suku

    CONTOH IJTIHAD ABAL-ABAL: BOLEH LANJUT MAKAN SAHUR SAAT ADZAN SUBUH

    Dalam ilmu ushul fiqh, ijtihad langsung pada al-Qur’an dan hadis adalah ranahnya para ulama yang sudah mumpuni dengan seperangkat ilmu kelas berat. Tak semua yang disebut ulama layak berijtihad, kebanyakan hanya layak ikut ijtihad ulama lain yang lebih ahli. Apalagi bukan ulama, maka sama sekali...